Những bài văn mẫu hay lớp 10

Soạn Bài Vận Nước Lớp 10 Của Pháp Thuận

Đề bài: Soạn Bài Vận Nước Lớp 10

Bài Làm

Câu 1:

Ở câu thơ đầu, tác giả đã so sánh “Vận nước như dây mây leo quấn quýt”. So sánh như vậy nhằm diễn tả vận nước phụ thuộc vào nhiều quan hệ ràng buộc. Vận nước không thể tồn tại của một lực lượng có tính độc lập. Vận nước không chỉ dựa vào một yếu tố mà thành. Nó là quan hệ của nhiều yếu tố để giữ được vận nước phát triển dài lâu, thịnh vượng. Tuy pháp sư không nói ra nhưng ta hiểu:

– Có đường lối trị quốc tốt, phù hợp.

– Có quan hệ ngoại giao và các nước láng giềng tốt.

– Có tiềm năng về quân sự.

– Có tiềm năng về kinh tế.

– Có sự nhất trí cao giữa người cầm đầu với muôn dân.

Câu 2:

Loading...

– Hoàn cảnh đất nước: Sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc (loạn mười hai sứ quân và sự xâm lược của nhà Tống năm 981) đất nước ta bắt đầu bước vào thời kì ổn định. Nhà vua (Lê Đại Hành) muốn xây dựng một vương triều phong kiến vững mạnh, một quốc gia hùng cường. Trong khí thế đi lên của dân tộc, mọt vận hội mới như đang mở ra trước mắt.

– Tâm trạng tác giả: Tác giả muốn đem hiểu biết của mình về tư tưởng trị nước bày tỏ với nhà vua (người đứng đầu) làm thế nào để giữ được đất nước yên tĩnh, dân được an cư lập nghiệp. Nhà thơ rất tin tưởng vào tương lai của đất nước. Hai câu thơ phản ánh một tâm trạng phơi phới vui tươi, đầy lạc quan và tự hào của tác giả.

Xem thêm:  Soạn Bài Viết Quảng Cáo Lớp 10

Câu 3:

Vô vivô vi pháp của nhà Phật, Nghĩa là từ bi bác ái. Điện các là chỉ triều đình, chỉ nhà vua. Cả câu thơ nên hiểu muốn giữ yên vận nước và để vận nước phát triển thịnh vượng nhà vua phải vô vi, phải làm những gì thuận theo lẽ tự nhiên với lòng người. Theo nghĩa nhà Phật làm cho mọi chúng sinh được yên vui, phải lo cho dân.

Câu 4: Hai câu thơ cuối phản ánh truyền thống yêu nước khát khao hoà bình, nhân đạo là nét đẹp của người Việt Nam.