Những bài văn mẫu hay lớp 3

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Trình bày hiểu biết của em về Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thị xã Bến Tre ngày 25 tháng 10 năm 2005
ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

Kính gửi: Thự viện Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Em tên là: Hoàng Mai Hương
Sinh ngày 12 – 10 – 1997 Nữ
Nơi ở: Số nhà 83 phường Phú Khương, Đại Lộ Đồng Khởi, Thị xã Bến Tre.
Học sinh lớp: 3A trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2005 – 2006.
Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của thư viện.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn (Kí tên)

Viết đơn xin cấp thẻ mượn sách

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …tháng…năm…

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Ban Quản lí Thư viện, Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Loading...

Em tên là: Nguyễn Văn Tùng

Học sinh lớp: 7B – Trường THCS Tam Hiệp

Hôm nay em viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Xem thêm:  Bài Văn Tả Ngôi Trường Của Em Đang Học

Để phuc vụ cho việc học tập trên lớp cũng như nâng cao trình độ học vấn của mình, ngoài việc đọc sách giáo khoa em muốn tìm đọc thêm một số sách tham khảo khác. Vì vậy, em viết đơn này kính mong Ban Quản lí Thư viện Trường THCS Tam Hiệp cấp cho em thẻ đọc sách tại thư viện của nhà trường.

Kính mong Ban Quản lí Thư viện chấp nhận nguyện vọng của em.

Em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện.

Em xin chân thảnh cảm ơn!

Học sinh

Tùng

Nguyễn Văn Tùng

  • Soạn bài Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ

  • Viết một bài về người ông của em

  • Tả lực sĩ cử tạ mà em nhìn thấy lớp 3

  • Kể về người mẹ yêu quý của em

  • Kể về một người họa sĩ vẽ tranh lớp 3

  • Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết

  • Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo)

  • Nghe và kể lại câu chuyện “Chàng trai làng Phù ủng”